Bài đọc IELTS (Học thuật) # 1

Thông tin đọc IELTS: Tiêu đề phù hợp

Nhiệm vụ này kiểm tra xem bạn có hiểu tổ chức của văn bản không và có thể xác định ý chính hoặc chủ đề trong mỗi phần của văn bản.

Bạn sẽ được cung cấp một danh sách được đánh số với các tiêu đề, cũng như một văn bản được chia thành các phần. Các tiêu đề sẽ ở dạng các báo cáo ngắn tóm tắt thông tin trong một phần. Bạn sẽ cần phải đọc các phần văn bản và quyết định phần nào phù hợp nhất với phần đó.

Câu hỏi 1-5

Sáu đoạn đầu của Bài đọc IELTS 1 được viết bằng chữ AF .

Chọn các tiêu đề phù hợp nhất cho các đoạn AF từ danh sách các tiêu đề bên dưới.

NB Có nhiều tiêu đề hơn đoạn văn, vì vậy bạn sẽ không sử dụng tất cả chúng.

Danh sách đề mục
iTại sao cần đèn
iiÁnh sáng ngăn cản những kẻ phá luật
iiiNhững nguy cơ về môi trường
iv Người có nguy cơ từ đèn sáng
v Không gian chiếu sáng
vi Một vấn đề đèn không giải quyết
vii Nhìn từ trên cao
viii Nhiều ánh sáng hơn mức cần thiết
ixTiếp cận thành phố
Ví dụ trả lời
Đoạn A Dix

1 Đoạn B   ……..

2 Đoạn C   ……..

3 Đoạn D   ……..

4 Đoạn E   ……..

5 Đoạn F   ……..

Hiển thị câu trả lời – Ẩn câu trả lời

Mẹo luyện thi IELTS

Đối với bất kỳ câu hỏi mà bạn cần viết từ trong đoạn văn, một từ có gạch nối (ví dụ: dài hạn) được tính là MỘT từ .

Câu hỏi 6-9

Hoàn thành mỗi câu sau đây với các từ được lấy từ đoạn văn.

Viết MỘT hoặc HAI TỪ KHÓA cho mỗi câu trả lời.

6 Theo một nghiên cứu gần đây, những con đường được chiếu sáng tốt không ……………….. hoặc làm cho các khu phố an toàn hơn để sống.

7 Ánh sáng không hiệu quả tăng ……………….. vì hầu hết điện được sản xuất từ ​​than, gas hoặc dầu.

8 Đèn hiệu quả ……………….. từ việc đi vào những khu vực không cần thiết.

9 Trong việc xử lý ô nhiễm ánh sáng ……………….. ít nhất cũng quan trọng như thông qua luật mới.

Hiển thị câu trả lời – Ẩn câu trả lời

Câu hỏi 10-13

Các tuyên bố sau có đồng ý với thông tin được đưa ra trong Đọc Đoạn 1 không?

Trong ô 10-13 trên phiếu trả lời của bạn, hãy viết

CÓ nếu tuyên bố đồng ý với tuyên bố của nhà văn
KHÔNG nếu tuyên bố đó mâu thuẫn với tuyên bố của nhà văn
KHÔNG GIVEN nếu không thể nói nhà văn nghĩ gì về điều này

10 Một nhóm các nhà khoa học nhận thấy các quan sát của họ trở nên khó khăn hơn bởi ánh sáng rực rỡ.  

11 Nó là tốn kém để giảm ô nhiễm ánh sáng.  

12 Nhiều quốc gia hiện đang làm ô nhiễm ánh sáng bất hợp pháp.  

13 Loại ánh sáng cũ thường gây ô nhiễm nhiều hơn loại hiện đại.
Xem thêm:

http://hvbet128bbs.com
https://joomlagroup.jimdo.com

https://huuthuan679.tumblr.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.